Nieuwsberichten

29

Zierikzee beste plek om bruinvissen te zien

De beste plek om bruinvissen te zien in de Oosterschelde is het havenhoofd van Zierikzee. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Rugvin in 2009 tot en met 2011. De bruinvis (Phocoena phocoena) is Nederlands kleinste, maar ook meest talrijke walvisachtige. Sinds 2009 voert Stichting Rugvin bruinvistellingen uit op de Oosterschelde. Het aantal waargenomen bruinvissen wordt elk jaar groter, maar het is toch nog lastig om de dieren te zien als je niet weet waar en hoe je precies moet kijken. Daarom heeft Stichting Rugvin in samenwerking met het Nationaal Park Oosterschelde onderzocht waar nu echt de goede plekken zijn voor recreanten en toeristen om bruinvissen waar te nemen.
 
Hier kwam duidelijk uit naar voren dat de kans op het zien van een bruinvis het grootst is bij het havenpunt van Zierikzee. Vanaf deze 'hotspot' zijn tijdens het onderzoek altijd bruinvissen waargenomen. De Zeeuwse recreant die een uur of meer tijd investeert heeft hier dus een zeer grote kans de dieren te zien. Ook op andere locaties zoals bij de haven van Burghsluis, de haven van Kats en de Plompe Toren kunnen ze meestal worden waargenomen. De reden dat de bruinvissen vooral op deze plekken te zien zijn moet vooral gezocht worden in de aanwezigheid van de vissen (onder andere sprot, grondelachtigen en wijting) die door de bruinvissen worden gegeten. De aanwezigheid van vis op de hotspots heeft waarschijnlijk te maken met de waterdiepte.
 
Bron: Natuurbericht.nl

 
Bruinvissen bij de Zeelandbrug. Foto: W.J. Strietman
mail facebook