Veelgestelde vragen

Waarom haalde de NOB eerst het reanimeren uit de specialisatie Redden om het nu – zes jaar later – weer opnieuw in te voeren?

Er waren destijds twee redenen waarom de NOB ervoor koos geen NOB-materialen meer aan te bieden voor het geven van reanimatieles: 

1. het feit dat de theorie over reanimatie steeds verandert. We gaven destijds onze lesmaterialen nog grotendeels op papier uit, waardoor we met een kersverse uitgave van de specialisatie Redden al snel weer achter de feiten aan liepen; 

2. de kwaliteit van de reanimatielessen door NOB-instructeurs werd in veel gevallen als onvoldoende beoordeeld. 

De aanname was dat wanneer we NOB-instructeurs laten opleiden via een organisatie waar reanimeren core business is, we op beide punten zouden verbeteren. 

De realiteit van de afgelopen zes jaar wijst iets anders uit: 

1. de NOB schuift meer en meer op naar het aanbieden van digitale lesmaterialen, waardoor ook wij snel kunnen updaten; 

2. de kwaliteit van de reanimatielessen door NOB-instructeurs is niet significant verbeterd nu ze bij een andere organisatie zijn opgeleid. De kwaliteit van de lessen hangt namelijk niet zozeer af van het merk diploma als wel van hoe vaak een instructeur die lessen geeft. Daarmee vervallen de argumenten die er zes jaar geleden toe leidden dat we geen NOB-materialen meer aanbieden voor het geven van reanimatieles. 

Als NOB zoeken we continu naar het bieden van een concrete meerwaarde voor leden, instructeurs en verenigingen. Het herintroduceren van NOB-materialen voor het geven van reanimatieles vormt daarvoor een goede kans. Instructeurs en verenigingen zijn daar enthousiast over, niet in het minst omdat dit hen in staat stelt om voordelig intern hun eigen toezichthouders voor in het zwembad op te leiden.