Duikongevallen Statistiek en Analyse

Duiken is een veilige sport: in vergelijking met andere sporten is het aantal ongevallen minimaal. Toch is het goed om na te gaan op welke manieren de veiligheid nog verder vergroot kan worden. Dat kan bijvoorbeeld door verbetering van duikmaterialen en een goed onderhoud daarvan, maar ook door in de tijd bij te houden wat er in Nederland aan duikincidenten en duikongevallen plaatsvindt. Op basis van deze statistieken kan worden geanalyseerd wat er (nog) beter kan. De onafhankelijke organisatie die zich hiermee bezighoudt, is de DOSA. Dat staat voor DuikOngevallen Statistiek en Analyse.

Hoe kan ik een duikongeval melden?

Iedereen kan in principe een duikincident of -ongeval melden, al geeft de DOSA de voorkeur aan een melding van het slachtoffer zelf, zijn/haar buddy, de instructeur of de duikleider. Melden doe je via het incidentformulier op de homepage van www.duikongevallen.nl, de site die wordt beheerd door de DOSA.

Het doel van de DOSA

Het doel van de DOSA is het registreren, onderzoeken en analyseren van alle incidenten en ongevallen met sportduikers in Nederland, maar ook Nederlanders in het buitenland. Sportduikers van alle organisaties en opleidingssystemen kunnen met hun melding terecht bij de DOSA. De DOSA verwerkt deze gegevens in geanonimiseerde vorm in een jaarverslag dat ter beschikking wordt gesteld aan alle deelnemende organisaties. De bevindingen uit het jaarverslag kunnen dan worden gebruikt om de duikveiligheid nog verder te verhogen. De melder kan overigens zelf de mate van anonimiteit van de publicatie bepalen en aan geven. 

Wat betekent dit voor jou als sportduiker?
De gegevens die zijn opgenomen in de DOSA-registratie vinden hun weg terug naar de duiksport. Heb je je wel eens afgevraagd waarom een bepaalde oefening uit het lesprogramma is verdwenen, waarom er andere tabellen ingevoerd worden, waarom een test van het onderhoud van ademautomaten werd uitgevoerd of waarom apparatuur wordt teruggeroepen door een fabrikant voor aanpassing? Dat is indirect het gevolg van een goede ongevallenstatistiek en -analyse!

Draag je steentje bij aan de veiligheid van de duiksport! Meld ieder ongeval of incident, hoe onbelangrijk het ook lijkt, en laat anderen leren van jouw ervaringen.