Masterplan Zeeland

Duiken is voor veel mensen niet alleen een sportieve bezigheid, het is vaak een ware passie. Een passie die in Zeeland, het grootste kunstmatige onderwaterrif ter wereld, naar hartelust kan worden beleefd! De Oosterschelde staat bijvoorbeeld bekend om de vele schitterende en unieke planten en dieren, maar ook in de Grevelingen en in het Veerse Meer kunnen fantastische duiken worden gemaakt. Jaarlijks komen dan ook vele tienduizenden sportduikers naar de provincie Zeeland om van de onderwaterwereld te genieten. Overigens vallen hier niet alleen Nederlandse duikers onder; ook Belgische, Franse en Duitse duikers hebben Zeeland inmiddels ontdekt!

Doordat de Provincie Zeeland de toeristische sector graag wil versterken en het belang van de onderwatersport wil verankeren in haar sociaal-economisch beleid, is de onderwatersport opgenomen in het Provinciaal Sociaal Economisch Beleidsplan voor 2009-2012. Daarnaast is de NOB gevraagd een masterplan te schrijven waarin wordt aangegeven hoe het ‘product’ duiken voor Zeeland economisch beter kan worden benut. Op welke manier dient de infrastructuur - zowel boven als onder water! - voor duikers in Zeeland te worden verbeterd en hoe kan Zeeland op termijn een ware Divers’ Delta worden? Deze vragen staan centraal in het Masterplan ‘Onderwatersport in Zeeland’, dat de NOB in 2008 aan de Provincie heeft overhandigd. Naast betere faciliteiten voor duikers staan in dit masterplan overigens ook adviezen voor kennisontwikkeling, duikveiligheid, informatievoorziening, marktonderzoek en promotie.

Op basis van de inhoud van het masterplan heeft de NOB de afgelopen jaren diverse projecten opgestart in Zeeland. Over de status en de reeds merkbare effecten van deze projecten is hieronder meer informatie te vinden. Overigens is de NOB wat Zeeland betreft op veel meer gebieden actief: door het masterplan is de NOB bijvoorbeeld nauw betrokken geraakt bij allerlei Zeeuwse landschapsontwikkelingsplannen waarin de onderwatersport een rol speelt. Van sommige van deze projecten zullen op korte termijn al resultaten zichtbaar worden, terwijl andere plannen pas op (zeer) lange termijn worden uitgevoerd. Hoe dan ook is het belangrijk dat de NOB hierbij betrokken blijft; alleen door de duiksport keer op keer onder de aandacht van beleidsmakers en beleidsuitvoerders te brengen, kan Zeeland een ware Dutch Divers’ Delta worden!


 

Wrakduiken in de Grevelingen

le serpent

In de zomer van 2011 heeft de NOB samen met Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en Dive-Inn de Kabbelaar drie wrakken in het Grevelingenmeer laten afzinken.

Allereerst gaat het hier om het betonnen schip 'Le Serpent' (www.leserpent.nl), die na een voorbereiding van maar liefst twee jaar op 8 juli 2011 op de bodem van de Grevelingen is neergelegd. Een uniek project, aangezien het in Nederland nog niet eerder is voorgekomen dat een schip van dit formaat voor de duiksport is afgezonken. Le Serpent wordt dan ook gezien als een nieuwe impuls voor het toerisme in Zeeland en Zuid-Holland en de duiksport in het bijzonder. Daarnaast draagt het schip als natuurlijk rif bij aan het bevorderen van de onderwaternatuur. 

De ervaren sportduikers waren direct erg enthousiast over Le Serpent. Gezien de diepte waarop het schip is gelegen, miste de beginnende sportduiker echter een geschikt duikwrak in het Grevelingenmeer. Om die reden heeft het projectteam besloten om - binnen de kaders van de oorspronkelijke projectdoelstelling en de beschikbare financiën - naar mogelijkheden te zoeken om alsnog een duikwrak voor beginnende sportduikers te realiseren.

Eind 2011 is de projectgroep dan ook op zoek gegaan naar een tweede duikwrak. Deze zoektocht heeft uiteindelijk niet één, maar twee nieuwe duikwrakken opgeleverd! Het betreft hier twee ijzeren scheepscasco’s: De Rat van 14 meter lang, en De Zeehond van 9 meter lang. Beide wrakken zijn op 12 december 2011 in de buurt van Le Serpent afgezonken. Ook beginnende sportduikers kunnen zich sindsdien opmaken voor een wrakduik in het Grevelingenmeer!

Foto: Rijkswaterstaat

 

Downloads

Masterplan Zeeland
In dit plan staat aangegeven hoe het ‘product’ duiken voor Zeeland economisch beter kan worden benut.

Themapublicatie Dutch Divers' Delta
In deze themapublicatie staat een samenvatting van de resultaten van het marktonderzoek. Met deze publicatie wil de NOB ondernemers, beleidsmakers en verenigingen laten zien welke kansen er liggen m.b.t. het benutten van het groeipotentieel van Zeeland als duiklocatie.

Blauwdruk voor inrichting duikplaatsen
In deze blauwdruk kun je lezen op welke uniforme manier de NOB de Zeeuwse duikplaatsen graag zou willen inrichten.

Folder 'Onderwatersport in Zeeland'
In deze folder kun je lezen waar je wel en niet in de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer mag duiken.

 

Duikportal DutchDiversDelta.nlStichting Promotie Zeeland en de NOB hebben samen een online duikportal ontwikkeld: www.dutchdiversdelta.nl. Op deze duikportal is ontzettend veel informatie over de ruim honderd Zeeuwse duikplaatsen te vinden. Zo kun je per duikplaats bekijken wat de moeilijkheidsgraad is, hoe het met de flora en fauna is gesteld en wat je van het voorzieningenniveau kunt verwachten. Ben je benieuwd wat andere duikers van een bepaalde duikplaats vinden of wil je zelf je mening over een duikplaats kwijt? Ook daarvoor kun je terecht op DutchDiversDelta.nl! Bovendien staat bij iedere duikplaats een serie foto’s om de keuze van de duikplaats en het plannen en voorbereiden van een  duik eenvoudig en overzichtelijk te maken. Op deze website zijn overigens ook de (vertaalde) richtlijnen voor veilig duiken te vinden.

 


 

Verbetering Zeeuwse duikplaatsen

Verbetering zeeuwse duiklocaties

De NOB is als belangenbehartiger van alle Nederlandse duikers constant bezig met de verbetering van de inrichting van Zeeuwse duikplaatsen. De vraag die in dit kader echter gesteld kan worden, is hoe de ideale duikplaats er eigenlijk uitziet en welke eisen een duiker aan een duikplaats stelt. Over die vragen heeft een speciale NOB-werkgroep zich een paar jaar geleden uitgebreid gebogen. Het resultaat hiervan is een blauwdruk voor de inrichting van duikplaatsen, met als doel het waarborgen van een uniforme aanpak. Verharde paden, een trap over de dijk en een vlonder of trap aan de waterkant zijn bijvoorbeeld zaken die de NOB bij iedere duikplaats gerealiseerd zou willen zien. Op die manier is iedere duikplaats goed en veilig toegankelijk en kan er een betere spreiding over de bestaande duikplaatsen plaatsvinden.

Uiteraard is dit niet een wens die zonder gestructureerd plan uit kan komen. Om die reden heeft de NOB voor de periode 2010-2012 een aantal duikplaatsen geselecteerd om infrastructureel te verbeteren. Gedurende deze periode wordt gewerkt aan verbetering van de duikplaatsen Anna Jacobapolder (72), Dreischor (4), Wemeldinge (67), Bergse Diepsluis (81), Gorishoek (78), Polredijk (85), Zeelandbrug (32) en Veerse Dam (86). Hoewel deze duikplaatsen volop in ontwikkeling zijn, zijn er de afgelopen tijd al wel wat successen geboekt. Een paar voorbeelden hiervan:

Wemeldinge (67)
In overleg met Projectbureau Zeeweringen zijn bij de duikplaatsen langs dit traject in totaal zeven duiktrappen geplaatst. Ook zijn er verdeeld over het traject veertien ringen aan bovenste rij betonzuilen aangebracht waardoor duikers - en ook minder valide duikers! - veilig de dijk af en op kunnen komen. De dijk is na het werk wat breder geworden, waardoor er ruimte gekomen is voor een verharde parkeerstrook.

Zeelandbrug (32)
In maart 2010 is na de noodzakelijke vooroeverversterkingen rond de Zeelandbrug door Rijkswaterstaat opdracht gegeven om de natuur na de werkzaamheden weer zo snel mogelijk te laten terugkomen. Specialisten Van Oord, Deltares en GiMaRIS hebben daarom de handen ineengeslagen en een innovatief ‘onderwaterlandschap’ van breuksteenvormen gecreëerd. Daarnaast is op advies van de NOB een prachtige duiktrap aangelegd (zie bovenstaande foto van Roel van der Mast).

Gorishoek (78)
Wat betreft deze duikplaats is door de NOB een zienswijze ingediend in verband met de dijkwerkzaamheden van Projectbureau Zeeweringen. Op een vijftal duikplaatsen bij Gorishoek komen duiktrappen voor een veilige toegang tot het water. Op enkele plaatsen wordt de kreukelberm uitgevuld.

Bij een aantal andere duikplaatsen is de NOB in gesprek met stakeholders om te zien waar - in combinatie met de herinrichtingsplannen voor dit gebied - een meerwaarde gecreëerd kan worden voor de onderwatersport. Het adviseren en consulteren van ondernemers die plannen hebben die aansluiten op de gewenste faciliteiten voor duikers, neemt hierin een belangrijke plek in.


 

Internationaal marktonderzoek

Masterplan Diver's Delta
Zoals hierboven ook al staat genoemd, heeft de NOB het Masterplan Zeeland geschreven om aan te geven hoe Zeeland het ‘product’ duiken economisch beter kan benutten. Om deze vraag heel nauwkeurig te beantwoorden, is het echter nodig om specifieke informatie over de markt te hebben. Wat is bijvoorbeeld de huidige bekendheid en houding ten opzichte van duiken in Zeeland, welke landen en welk type duikers bieden de grootste kansen voor promotie van duiken in Zeeland, wat zijn hun belangrijkste behoeften en hoe bereiken we deze doelgroepen?

Om op dergelijke vragen een antwoord te geven en het potentieel van Zeeland als duiklocatie in Europa te bepalen, is in opdracht van de NOB een marktonderzoek uitgevoerd door Creative Marketing Results. Dit marktonderzoek bestond uit twee fasen: 1) een scan van het marktpotentieel, het vaststellen van vijf kernmarkten en het interviewen van experts en 2) het uitvoeren van een kwantitatief marktonderzoek naar het potentieel van Zeeland als duiksportlocatie in de vijf kernmarkten.

De eindresultaten van dit marktonderzoek zijn op 20 april 2011 tijdens het Dutch Divers’ Delta Congres in Middelburg gepresenteerd. Een samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten staat hier. Tijdens het congres heeft Marijana Pajovic van Image4Life een groot aantal foto's gemaakt. Een gedeelte van deze foto's is hier te vinden. Daarnaast heeft Sport2Media een videoverslag gemaakt, waarvan het resultaat te zien is op Onderwatersport.TV, het Internet-TV-kanaal van de Nederlandse Onderwatersport Bond.


 

Zeeland trekt buitenlandse duikers

Duiker