Duikstekken in Nederland


 

Schade aan vistuig

Als je in Zeeland duikt, kan het gebeuren dat je per ongeluk in vistuig vast komt te zitten en je jezelf los moet (laten) snijden. Meld de schade in dat geval altijd bij de Waterpolitie Zeeuwse Stromen op 0900-8844. Ook ongemarkeerd en gevaarlijk geplaatst vistuig of vermoedens van vandalisme en stroperij kun je bij de waterpolitie melden. Wanneer je tijdens de duik noodgedwongen een net of fuik moet stuksnijden, dien je in eerste instantie de eigen aansprakelijkheidsverzekering aan te spreken. Mocht je er daarmee niet uitkomen, dan kun je in tweede lijn een beroep doen op de verzekering van de NOB.

 

Haringvliet

Vanaf 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier waardoor er zout Noordzeewater het zoete Haringvliet binnenstroomt. De gevolgen hiervan zijn heel interessant en zullen op termijn een nieuw type duikwater zoals het Noordzeekanaal en zelfs nieuwe duikplaatsen opleveren. 

Daarom zijn Stichting ANEMOON, RAVON en de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) het project Haringvliet gestart om de gevolgen op het onderwaterleven tot tenminste 2021 te monitoren en te inventariseren. 

 


 

Help mee informatie verzamelen!

Om deze kaart uit te breiden, zijn we op zoek naar meer informatie over duikstekken in Nederland. Zeeland hebben we al in kaart gebracht, nu is de rest van Nederland aan de beurt! Duik je regelmatig in dezelfde plas en kun je vertellen wat voor faciliteiten er zijn en welk onderwaterleven hier leeft? Vul dan het formulier. Alvast bedankt voor je hulp!


 

Let op: afgesloten duikstekken

Zoek Artikelen


Op deze pagina vind je een groot aantal duikkaarten die betrekking hebben op de duiklocaties in de Oosterschelde, Westerschelde, het Grevelingenmeer en het Veerse Meer. De gekleurde cijfers corresponderen met de cijfers aan de rechterkant van de pagina, linkjes naar de detailpagina's van deze locaties.

 

Voorkom diefstal!

Er wordt bij Zeeuwse duikplaatsen helaas regelmatig ingebroken. De NOB raadt iedereen aan om daarom voorzorgsmaatregelen te nemen!

Wanneer je in het bovenstaande kaartje op een Zeeuwse duikplaats klikt, word je doorgelinkt naar de duikportal www.DutchDiversDelta.nl, een onderdeel van de website van VVV Zeeland. De informatie op deze site is door de NOB aangeleverd. Op DutchDiversDelta.nl kun je uitgebreide informatie over alle Zeeuwse duikplaatsen vinden: van het voorzieningenniveau tot flora en fauna, en van de moeilijkheidsgraad tot beoordelingen van de duikplaats.

 

Gedragscode duikers en sportvissers

De Nederlandse Onderwatersport Bond en de georganiseerde sportvisserij (Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland) hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld voor recreatief gebruik van hetzelfde water. De regels in de gedragscode dienen als leidraad voor zowel sportduikers als sportvissers. De gedragscode is hier te downloaden.

 


 

Stichting Anemoon

Stichting ANEMOON (Analyse Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek) ondersteunt al ruim 20 jaar vrijwilligers bij het monitoren, onderzoeken en inventariseren van de fauna en flora in het Nederlandse mariene milieu. Via deze website kunnen sportduikers waarnemingen doorgeven van onderwaterleven dat is gezien op een duikplaats.