Duikmedische keuring

De NOB stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Duikers dienen iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) goedgekeurd te worden om te mogen duiken. Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke karakter ervan adviseren wij leden om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde.

SCAS-gecertificeerde sportduikartsen
www.duikgeneeskunde.nl
Eigen verklaring t.b.v. sportduiken
Keuringsformulier

 

Eisen voor instructeurs

Sportduikinstructeurs die tijdens hun lesactiviteiten binnen de in de wet gestelde voorwaarden blijven, kunnen volstaan met een medische goedkeuring via een willekeurige arts.

Sportduikinstructeurs die tijdens hun lesactiviteiten niet voldoen aan (één van) de voorwaarden die de ARBO-wet stelt, moeten zich laten keuren door een duikerarts-A. De Arbeidsinspectie heeft toegelicht dat deze keuze is gemaakt vanwege het hogere risico dat een dergelijke sportduikinstructeur loopt.

Een overzicht van duikerartsen vind je hier. 

Medische duikkwesties

Mag je duiken als je zwanger bent? Of als je last hebt van migraine? Of als je reuma hebt? Het antwoord op veel vragen is te vinden op de website van Duiken.nl.

Staat het antwoord op je vraag er niet tussen, of zou je je situatie toch graag wat specifieker willen bespreken? Neem dan contact op met onze medisch consulent Arjen van Henten!

Moet je als vereniging verplicht een AED aanschaffen?

En wat is nou eigenlijk het advies van de medische commissie over opstijgingen?


 

Doping

Hoewel duiken en doping niet vaak aan elkaar gelinkt worden, zijn wij als sportbond toch verplicht om onze leden over dit onderwerp te informeren.

Nationaal dopingreglement
Dopinglijst
Whereaboutsbijlage
Dispensatiebijlage
Minderjarigen
Begeleidend personeel
Sancties en rechtsmiddelen
Leidraad Meldingen

 

Duiken met kinderen

Duiken is niet alleen leuk voor volwassenen, maar ook voor kinderen! Uiteraard houdt de NOB op medisch gebied rekening met deze doelgroep: denk bijvoorbeeld aan de beperking van de maximale diepte, aan het aantal duiken per dag en aan de minimale watertemperatuur. In onderstaande documenten is meer info te vinden over medische zaken rond duiken met kinderen.

Aanbevelingen Medische Commissie
Medische verklaring Duiken met kinderen
Medische aspecten Duiken met kinderen


 

Diepe stops

In de nieuwe NOB-opleiding Gevorderd Nitrox wordt geen gebruik meer gemaakt van diepe stops, zoals de Pyle-stops.

In het hoofdstuk over decompressie in het 3*-boek en in de specialisatie Decompressieduiken werd nog wél volop gerekend met Pyle-stops. Je vraagt je dus wellicht af: wat is er veranderd tussen het moment van schrijven van die boeken en nu?

Lees verder over diepe stop