Veiligheid binnen de NOB

Duikverenigingen en duikscholen die bij de NOB zijn aangesloten hebben zaken die met veiligheid te maken hebben goed voor elkaar. Als NOB-lid hoef je je daar dus geen zorgen over te maken!

De NOB ondersteunt clubs op het gebied van veiligheid, waaronder ARBO wet- en regelgeving en de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Clubs kunnen altijd terecht bij veiligheidsconsulent Ron Lemmens en ARBO-consulent Sander Kool. Daarnaast zijn onderstaande documenten en tools ontwikkeld:

- www.sportduikrisicograaf.nl
- Richtlijnen veilig duiken
- Richtlijnen veilig duiken - wijzigingen
- Sportduikinstructie en de regels
- Sportduikinstructie en regelgeving


 

Het voorbereiden van een (club)duik

Om een (club)duik goed en veilig voor te bereiden en uit te voeren, heb je een aantal documenten nodig:

- Check de stek (Taak Risico Analyse)
- Algemeen ontwerp noodplan
- Duikjournaal
- Noodplannen Zeeland (zip)
- Lesplannen


Deze documenten zijn tijdens de duik ook beschikbaar bij de oppervlaktecoördinator.


 

Vulinstallaties en duikapparatuur

Regelmatig wordt de NOB gevraagd informatie te geven over relevante wettelijke richtlijnen omtrent vulinstallaties en duikapparatuur.

In onderstaande documenten staat hoe duikverenigingen de zaken zo goed mogelijk kunnen regelen. Deze documenten zijn opgesteld met behulp van de commissie Technisch Duiken.

- Advies vulinstallaties
- Veilig omgaan O2 apparatuur bij hoge druk
- Infoblad schoonmaak duikapparatuur

- Door het oog van de naald 

Statistiek omtrent duikongevallen

Duiken is een veilige sport: in vergelijking met andere sporten is het aantal ongevallen minimaal. Toch is het goed om na te gaan op welke manieren de veiligheid nóg verder kan worden vergroot. Dat kan bijvoorbeeld door verbetering van duikmaterialen en een goed onderhoud daarvan, maar ook door bij te houden welke en hoeveel duikincidenten en duikongevallen in Nederland plaatsvinden. Dit laatste is het werk van de DOSA, wat staat voor Duikongevallen Statistiek en Analyse.

Draag je steentje bij aan de veiligheid van de duiksport, en meld ieder ongeval of incident - hoe onbelangrijk het ook lijkt - bij de DOSA! Op die manier laat je anderen leren van jouw ervaringen.

Lees verder over de DOSA

 

Transport van duikflessen

Regelmatig wordt de NOB gevraagd advies uit te brengen over de manier waarop duikflessen moeten worden getransporteerd en welke wettelijke richtlijnen hierover bestaan. In de onderstaande documenten worden tips gegeven over de wijze waarop men als individu of als duikvereniging de transport van duikflessen zo veilig mogelijk kan regelen.

- De opslag van duikflessen
- Het transport van duikflessen
- Info blad opslag duikflessen 04-02-2010
- Info blad transport duikflessen 29-11-2011