Veelgestelde vragen

Hoe moet je als vereniging handelen in het geval van schade?

Erken op voorhand geen aansprakelijkheid, maar verzamel gegevens en feiten. Vul een Schadeaangifteformulier in en schakel de verzekeraar in. Laat de correspondentie met betrekking tot de schade over aan de verzekeraar. In veel gevallen wordt eerst geclaimd op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de schadeveroorzakende betrokkene en daarna pas op de verzekering van de vereniging of Bond.