Veelgestelde vragen

Moeten verenigingsbesturen – naast de NOB-verzekeringen – ook nog andere verzekeringen afsluiten?

Voor verenigingen die beschikken over een eigen clubhuis is het verstandig ook een goederen/inventarisverzekering af te sluiten (en indien het clubhuis in eigendom is, ook een opstalverzekering) Verder kan mogelijke schade aan duikmaterialen die eigendom zijn van de vereniging worden gedekt door een transport/verblijfsverzekering.
Tenslotte kan een vereniging(sbestuur) besluiten een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. (zie Onderwatersport september 2002)