Veelgestelde vragen

Waarom geldt voor 12-jarigen de eis dat ze jaarlijks gekeurd moeten worden in plaats van om de drie jaar?

Dit heeft met afspraken te maken. De norm is dat duikers tussen de 14 en 50 jaar eens in de drie jaar gekeurd moeten worden. Onder en boven die leeftijdsgrens geldt een jaarlijkse keuring. Dit behoudens bijzondere gevallen, dan geldt een herkeuring ook binnen die periode van drie jaar.