Veelgestelde vragen

Bij wie kan ik terecht als ik meer wil weten over het juniorbrevet?

Je kunt hiervoor terecht bij het bondsbureau van de Nederlandse Onderwatersport Bond, te bereiken via info@onderwatersport.org. Indien de vragen niet door het bondsbureau kunnen worden beantwoord, wordt de NOB-jeugdconsulent ingeschakeld. Vragen die vaak gesteld worden zullen aan deze FAQ worden toegevoegd.