Aansprakelijkheidsverzekering

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor personenschade en zaakschade. Het eigen risico bedraagt € 100,- en de maximale uitkering per gebeurtenis is € 1.250.000,-, met een maximum per jaar van € 2.500.000,-. 


De aansprakelijkheidsverzekering geldt voor NOB-leden en voor introducés en is van kracht tijdens alle onderwatersportactiviteiten. Het is een zogenaamde secundaire verzekering. Dit betekent dat er altijd eerst een beroep wordt gedaan op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de betrokkene zelf.

De premie wordt jaarlijks automatisch via de vereniging in rekening gebracht via de contributienota. 

Bekijk hier de polisvoorwaarden

 

Ongevallenverzekering

De uitkering bij overlijden t.g.v. een ongeval is €15.000, bij blijvende invaliditeit is de maximale uitkering €60.000. 

De ongevallenverzekering geldt (uitsluitend) voor NOB-leden en is van kracht gedurende alle onderwatersportactiviteiten, alsmede het langs de normale, rechtstreekse weg komen naar en gaan van de duikplaats. Ook is de verzekering van kracht tijdens het verrichten van werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van de bond en de aangesloten verenigingen. De premie wordt jaarlijks automatisch via de vereniging in rekening gebracht via de contributienota.


De ongevallenverzekering dekt geen ziekte- en/of behandelingskosten, met uitzondering van de behandelingskosten van een decompressieongeval (kostprijs).

Bekijk hier de bijzondere polisvoorwaarden

Bekijk hier de algemene polisvoorwaarden


 

Bestuurders en toezichthouders

Verzekerd is de persoonlijke aansprakelijkheid van NOB-verenigingsbestuurders voor door derden geleden financiële schade als gevolg van fouten. De maximale uitkering bedraagt € 250.000,- per jaar en per vereniging. 

Deze verzekering dekt alleen financiële schade als gevolg van ondeugdelijk bestuur. 
De verzekering geldt voor NOB-verenigingsbestuursleden. De premie wordt jaarlijks automatisch aan de vereniging in rekening gebracht via de contributienota. 

Bekijk hier de polisvoorwaarden