Schade melden

Wanneer: als jij aansprakelijk gesteld wordt voor personen- of zaakschade die jij aan een ander hebt toegebracht

Eigen risico:
€ 45

Dekkingsgebied:
wereld

Hoe kan je melden:
in artikel 4.1 van de polis staat precies omschreven wat je aan de verzekeraar moet aanleveren. De gevraagde informatie stuur je naar info@meijers.nl onder vermelding van ‘Collectieve aansprakelijkheidsverzekering NOB’ 

 


 

Claim bij blijvend letsel of dood

Wanneer: bij blijvend letsel (max. € 60.000) of dood (€ 15.000) na een duikongeval (zie artikel 7 van de algemene polisvoorwaarden voor een precieze opsomming van de uitkeringen)

Dekkingsgebied:
wereld

Hoe kan je melden:
in artikel 6 van de algemene polisvoorwaarden staat precies omschreven wat je aan de verzekeraar moet aanleveren. De gevraagde informatie stuur je naar info@meijers.nl onder vermelding van ‘Collectieve ongevallenverzekering NOB’


 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer: als je – als verenigingsbestuur(der) – aansprakelijk wordt gesteld voor financiële schade als gevolg van een bestuurlijke fout

Dekkingsgebied:
Nederland

Hoe kan je melden
: in artikel 6.2 van de polis staat precies omschreven wat je aan de verzekeraar moet aanleveren. De gevraagde informatie stuur je naar info@meijers.nl onder vermelding van ‘Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering NOB’.