De doelen van de 1*-instructeur

De 1*-instructeur

 • kent de NOB-visie op leren en opleiden en weet dat de meest effectieve manier van leren ‘leren door te doen’ is
 • kent de inhoud van de lesboeken 1*- t/m 3*-duiker en Redden
 • kan onder verantwoordelijkheid van een 2*-instructeur theorielessen geven over onderwerpen uit de opleidingen 1*- t/m 3*-duiker en Redden, waarbij hij de NOB-visie op leren en opleiden en het APRE-model gebruikt om zijn lessen vorm te geven
 • kan onder supervisie van een 2*-instructeur zwembadlessen geven voor de opleidingen 1*- t/m 3*-duiker en Redden
 • kan zijn eigen sterke en zwakke punten verwoorden voor wat lesgeven betreft. Tevens kan hij beschrijven op welke manier hij in én na de opleiding gaat werken aan de verbetering van zijn leerpunten.

Hieronder geven we een overzicht van het opleidingstraject tot 1*-instructeur.

 

 Opleidingsfase Centrale dagdelen
Docent/IT assisteert
  Leertaken uitvoeren
IT begeleidt
  Portfolio bijhouden
IT geeft feedback Toetsfase Organiseren PvB´s
Deelnemer regelt e.e.a.
  Afleggen PvB´s
IT beoordeelt
  Voordracht als 1*I
IT draagt voor

 

Centrale dagdelen
De cursus bestaat onder meer uit acht dagdelen die door een docent worden gegeven. Het programma is steeds zo opgezet dat jij zoveel mogelijk zelf aan de slag gaat: jíj wilt immers leren om instructeur te worden.
Leertaken uitvoeren
Hiermee bedoelen we het afleggen van het praktijkleertraject: oefenen in de vereniging.
Het praktijkleertraject ziet er als volgt uit:

 • jij maakt voorafgaand aan de cursus een profielschets waarin je aandacht besteedt aan jouw motivatie, sterke punten en leerwensen;
 • jij geeft tenminste twee theorielessen in een reële lessituatie. Hier oefen jij je in de competentie lesgeven.
 • Tijdens de eerste oefen-theorieles laat je je begeleiden door een Instructeur-trainer. Tijdens de andere laat je je begeleiden door een buddy-cursist. De theorielessen leveren uiteindelijk één leerpuntverslag op met jouw belangrijkste leerpunten. Op het NOB Leerplatform vind je richtlijnen voor het opstellen ervan. Jij plaatst dit verslag op je digitale portfolio en de Instructeur-trainer levert daar feedback op.
 • jij geeft tenminste twee zwembadlessen in een reële lessituatie. Hier oefen je je in de competenties lesgeven en organiseren activiteiten.
  Tijdens de eerste oefen-zwembadles laat jij je begeleiden door een Instructeur-trainer. Tijdens de andere laat je je begeleiden door een buddy-cursist. De zwembadlessen leveren uiteindelijk één leerpuntverslag op met jouw belangrijkste leerpunten. Op het NOB Leerplatform vind je richtlijnen voor het opstellen ervan. Jij plaatst dit verslag op je digitale portfolio en de Instructeur-trainer levert daar feedback op.

Duiktheorie
Je volgt een instructeursopleiding om te leren lesgeven. Het is natuurlijk ook van groot belang voor de kwaliteit van een instructeur wat hij zelf aan kennis in huis heeft!
Het ingangsniveau voor deze opleiding is 3*-duiker (of gelijkwaardig) dus het zal je naar alle waarschijnlijkheid weinig moeite kosten om je kennis van het duiken te laten zien. De praktijk wijst echter uit dat 3*-duikers die nog volgens het ‘oude’ systeem zijn opgeleid zich wel gedegen moeten voorbereiden op de toets door de boeken 1*- t/m 3*-duiker en Redden zorgvuldig te bestuderen.
Tijdens het eerste dagdeel, dat vooraf gaat aan de feitelijke cursusdagen krijg je een kennistoets van 50 vragen te maken over alle theorie tot en met het 3*-duikbrevet. Die bestaat grotendeels uit multiple-choicevragen en enkele open vragen. Omdat jij straks aan anderen het duiken gaat leren, willen wij dat je voor elk onderdeel een voldoende scoort. Er is één herkansing mogelijk.

Vraag 1 t/m 15 over 1*-duiker
Vraag 16 t/m 30 over 2*-duiker
Vraag 31 t/m 45 over 3*-duiker
Vraag 46 t/m 50  over Redden

De Proeven van Bekwaamheid
Als je alle dagdelen hebt gevolgd en alle vereiste oefenlessen hebt uitgevoerd, ben je klaar om je Proeven van Bekwaamheid af te leggen. Bij deze cursus zijn dat er twee:  PvB 2.1 Geven van instructie en PvB 2.3 Assisteren bij (les)activiteiten. Als je beide PvB’s met goed gevolgd hebt afgelegd, ben je 1*-instructeur.

 

 

Wat doet een 1*I?

Proeve van bekwaamheid

Leergang

 

Theorie-instructie t/m 3*D

 

PvB 2.1A Instructie geven 

- praktijkbeoordeling theorieles

NOB-visie op leren

* didactiek

* doelen stellen

* zelfsturing

* minilessen geven


Zwembadles t/m 3*D

PvB 2.1B Instructie geven 

- praktijkbeoordeling zwembadles


* veiligheid

* observeren en analyseren

* feedback geven

* invulling zwembadlessen

Begeleiden bij vaardigheden

PvB 2.2 begeleiden bij vaardigheden 

- portfoliobeoordeling


 

*veiligheid

* observeren en analyseren

* feedbackgeven


Assisteren bij (les-) activiteiten

PvB 2.3 Assisteren bij (les-) activiteiten 

- portfoliobeoordeling


 

*NOB (opleidingen)

* wet- en regelgevingKosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 360,-. Dit bedrag is inclusief de cursusmap, brevetcard, instructeursstempel, stagebegeleiding en PvB-beoordeling (examengeld). Indien nodig kan een Instructeurspakket (boeken 1*- t/m 3*-duiker en Redden) besteld worden in de NOB Webshop (www.nobshop.org) voor €45,-
Er is 1 herkansing mogelijk voor de kennistoets. Als een cursist deze niet haalt zal de opleiding op een ander moment overgedaan worden. Restitutie van het cursusgeld is 75%.