De doelen van de 2*-instructeur

De 2*-instructeur
 • kan praktijklessen geven in het buitenwater voor de opleidingen 1*- t/m 3*-duiker en Redden
 • kan een verenigingsactiviteit plannen, organiseren en uitvoeren
 • kan bij activiteiten assistenten aansturen
 • kan competenties beoordelen van duikers voor de opleidingen 1*- t/m 3*-duiker en Redden

Hieronder geven we een overzicht van het opleidingstraject tot 2*-instructeur.

Opleidingsfase  Centrale dagdelen  Docent / IT assisteert 
  Leertaken uitvoeren  IT begeleidt 
  Portfolio bijhouden  IT geeft feedback 
     
Toetsfase  Organiseren PvB’s  Deelnemer regelt e.e.a. 
  Afleggen PvB’s  IT beoordeelt 
  Voordracht als 2*I   IT draagt voor


Centrale dagdelen
De zes dagdelen worden gegeven door de docent. Bij dagdeel 3-4 en 5-6 zal een docent een aantal IT’s vragen om te assisteren. Dagdeel 4 en 6 zijn namelijk buitenwaterdagdelen, waarbij de groep wordt opgedeeld in subgroepen van vier personen.

Leertaken uitvoeren
Hiermee bedoelen we het afleggen van het praktijkleertraject: oefenen in de vereniging. Het praktijkleertraject ziet er als volgt uit:

 • jij maakt een door jouzelf gekozen specialisatie tot een leergang. Tijdens dit proces kun je het (voorlopige) resultaat voorleggen aan je praktijkbegeleider voor feedback. Voor die feedback zijn bepalend: a. het beoordelingsprotocol van 3.1a; b. de mate van overdraagbaarheid; c. eigen ervaring van de IT.
 • jij beschrijft aan de hand van acht vragen jouw rol in het leerproces van een duiker. Het gaat er hier om dat jij je bewust bent van de manier waarop je de voortgang bij een leerling ‘meet’ en dat jij jouw rol in dit leerproces duidelijk kunt maken. Omdat je op dit moment nog 1*-instructeur bent, zul je (moeten) kiezen voor een beschrijving vanuit dit niveau.
 • jij maakt een leerpuntverslag naar aanleiding van het rollenspel tijdens dagdeel 4.
 • jij maakt een leerpuntverslag naar aanleiding van de intervisie-sessie en de daarop volgende buitenwatersessie van dagdeel 5 en 6.
 • jij geeft tenminste twee buitenwaterlessen, waarbij je (tenminste) een assistent inzet. Hier oefen jij je in twee competenties: lesgeven (in het buitenwater) en aansturen van kader.
 • Tijdens een buitenwaterles met assistent(en) laat je je begeleiden door een Instructeur-trainer. Tijdens de andere laat je je begeleiden door een buddy-cursist. De buitenwaterlessen leveren uiteindelijk één leerpuntverslag op met jouw belangrijkste leerpunten. De richtlijnen voor het opstellen ervan vind je op het NOB Leerplatform. Jij plaatst dit verslag op je digitale portfolio en de begeleidend Instructeur-trainer levert daar feedback op.
 • jij geeft tenminste twee maal een buitenwaterles met de focus op het beoordelen van vaardigheden. Tijdens deze eerste buitenwaterles laat je je begeleiden door een Instructeur-trainer. Tijdens de tweede laat je je begeleiden door jouw buddy-cursist.
  Deze twee buitenwaterlessen leveren uiteindelijk één leerpuntverslag op met jouw belangrijkste leerpunten. De richtlijnen voor het opstellen ervan vind je op het NOB Leerplatform. Jij plaatst dit verslag op je digitale portfolio en de begeleidend Instructeur-trainer levert daar feedback op.

De Proeven van Bekwaamheid
Als je alle dagdelen hebt gevolgd en alle vereiste oefenlessen hebt uitgevoerd, ben je klaar om je Proeven van Bekwaamheid af te leggen. Bij deze cursus zijn dat er vier:  PvB 3.1 Geven van instructie, PvB 3.3 Organiseren van een activiteit, PvB 3.4 Aansturen van Kader en PvB 3.5 Beoordelen van vaardigheden. Als de PvB’s met goed gevolgd hebt afgelegd, ben je 2*-instructeur.

Wat doet een 2*I?  Proeve van Bekwaamheid Leergang

Theorie- en praktijkinstructie t/m 3*D
-   zelfstandig
-   eigen leergang / lesplan
 
PvB 3.1 Instructie geven
- portfolio-beoordeling (leergang / lesplan)
- praktijkbeoordeling (instructie geven; in combinatie met 3.5)
* bewerken specialisatie tot een leergang
* observeren en feedback geven
* waarborgen duikveiligheid
Organiseren sportactiviteit
PvB 3.3 Organiseren sportactiviteit
- portfolio-beoordeling
* organiseren activiteit
 

Aansturen assistent (1*I / 3*D)


PvB 3.4 Aansturen kader
- portfolio-beoordeling
* coördinatie en begeleiding instructieteam (incl. oefenen functioneringsgesprek)
* problemen herkennen en oplossen

Beoordelen van
competenties


PvB 3.5 Beoordelen van competenties
-  praktijkbeoordeling
- in combinatie met 3.1
* oefenen voortgangsgesprekken / voortgang leerproces
* beoordelen competenties


Verschillen met de 1*-instructeur
Als je de beoordelingsprotocollen van PvB 2.1 (praktijkles) en PvB 3.1 (praktijkles) naast elkaar legt, valt op dat bij het 1*I-niveau alles dat samenhangt met ‘veiligheid’ geheel wordt uitgeschreven (kijk bijvoorbeeld naar deelcompetentie 7 op pagina 10 van PvB 2.1 en nr. 15 op pagina 11).
Bij het 2*I-niveau is dit niet langer het geval. We gaan ervan uit dat een (kandidaat) 2*I het item ‘veiligheid’ inmiddels op volwaardige wijze heeft geïntegreerd in zijn handelen. Dat betekent dat een beoordelaar nog steeds op alle fronten de veiligheid gewaarborgd wil zien, zonder dat we dit via een beoordelingsprotocol geheel moeten voorschrijven.
In de lesmap voor de 1*-instructeur vind je in hoofdstuk 7 alle relevante theorie en aanwijzingen m.b.t. veiligheid in de praktijklessen.

Verder wordt er van de 2*-instructeur meer inzicht verwacht in het leerproces op de lange termijn. Je zou kunnen zeggen dat een 1*-instructeur in staat moet zijn om één les van begin tot einde te plannen en uit te voeren, terwijl een 2*-instructeur datzelfde moet kunnen met een complete leergang.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 100,-. Dit bedrag is inclusief de cursusmap, de brevetcard, de stagebegeleiding en PvB-beoordeling (examengeld).