26 juli 2016 | Leven Lang Leren, ook voor instructeurs

In 2015 vond een aantal bijeenkomsten plaats met instructeurs met als thema `Een leven lang leren: hoe vind jij dat het moet?’. Kort voor de zomer is deze serie bijeenkomsten afgesloten met een sessie in Veenendaal, waar een afvaardiging van de deelnemers aan de eerdere sessies in het land aan deelnam. De deelnemers hadden wensen en ideeën op diverse gebieden en hebben werkgroepjes gevormd om die handen en voeten te geven. Dit zijn de resultaten tot nu toe:

 

 • Werkgroepje Regionale Instructeursbijeenkomsten – deze werkgroep ontwikkelde hiervoor een inhoudelijk programma en organiseerde een testsessie in noord-Limburg. Na enkele pogingen om tot een pilot te komen, stelde de werkgroep vast dat er te weinig animo voor was. Aan dit idee wordt nu niet verder gewerkt.
 • Werkgroepje Online Update – deze werkgroep heeft op een zeer constructieve wijze het thema en de vragen van de Online Update 2015 bepaald. In navolging van deze werkwijze is nu opnieuw een werkgroepje van instructeurs actief met het voorbereiden van de vragen voor de editie 2016.
 • Werkgroepje NOB-visie op Leren – dit werkgroepje is van mening dat de NOB-visie op Leren kan worden aangescherpt en dan vooral met betrekking tot het leren door instructeurs. Er is nog geen voorstel opgeleverd.

 

28 juli 2015 | “Regionale instructeursbijeenkomsten: leren van elkaar”

Tijdens de sessies ‘Leven Lang Leren’ kwam meer dan eens naar voren dat instructeurs het interessant én leuk vinden om van elkaar te leren. Dat kan natuurlijk online, via Facebook-groep voor NOB-instructeurs en via de Kennisbank, maar er lijkt ook behoefte te bestaan aan live ontmoetingen met instructeurs uit de eigen regio. Een groepje instructeurs ging met het uitwerken van dit idee aan de slag. 

 

Lees meer >>>


 

20 juli 2015 | De Online Update 2015

We hebben veel reacties gehad op de Online Update van vorig jaar. Die reacties zijn verzameld. Mede op basis daarvan is een groep van instructeurs aan de slag gegaan met het voorbereiden en uitwerken van de Online Update 2015. 

 

Lees meer >>>


 

16 juli 2015 | “De NOB moet meten of een duiker tevreden is over zijn duikopleiding"

Veel deelnemers aan de sessies Leven Lang Leren hebben geopperd dat de NOB via een enquête onder recent gebrevetteerde duikers relevante informatie over instructeurs zou moeten verzamelen. Dit lijkt een prima idee, maar uit eerdere pogingen is gebleken dat de informatie die zo’n vragenlijst oplevert tamelijk gering is.

Op 16 juli jl. sprak de Examencommissie hier uitgebreid over, onder meer op basis van concrete informatie over het resultaat van eerdere initiatieven met enquêtes en vragenlijsten. 
Lees meer >>>


 

17 juni 2015 | ‘Leven lang leren’ Hoe nu verder?

In het voorjaar vonden vijf sessies ‘Leven lang leren’ plaats in verschillende regio’s van Nederland. Op 16 juni jl. was er in Veenendaal een afsluitende bijeenkomst met 21 deelnemers; een afvaardiging van alle instructeurs en docenten die al eerder meededen. Het doel van de avond was samen te bepalen welke invulling de langetermijnvisie van ‘Leven lang leren’ krijgt. En wát er nou echt op de korte termijn gaat gebeuren. De tijdens de eerdere sessies verzamelde inbreng vormde hierbij het startpunt.  
De volgende werkafspraken zijn gemaakt:
 • Formuleer een aansprekende uiting waarmee we de andere 1.800 instructeurs kunnen informeren over de ingeslagen weg
  (Actoren: Hans Lesterhuis, Rob Kool)
 • Formuleer een aansprekende visie op leren, die ook expliciet aandacht schenkt aan het belang van ‘blijven ontwikkelen’
  (Actoren: Jeroen Halbesma, Rob Kool, Marianne Rietveld)
 • Start in kansrijke regio’s een pilot op van regionaal instructeursoverleg – maak hiervoor een plan van aanpak
  (Actoren: Hans Ingeveld, Marjo Hendriks, Kasper Evers, Kees Verhoeven)
 • Formuleer de scope, doelen en vragen voor de eerstvolgende Online Update
  (Actoren: Marco Lem, Emiel Ruijter, Riël Snoep, Ellen Focke, Walter Veen)

Namens alle deelnemers van die avond brengen Hans Lesterhuis en Rob Kool hier alvast verslag uit over de tussenstand.