De NOB-Rechtsbijstandsverzekering voor instructeurs

In de laatste paar jaren is het enkele keren voorgekomen dat een instructeur betrokken raakte bij een duikongeval tijdens een instructiesituatie. Zodra de hulpdiensten eraan te pas komen, verandert de stek waar het ongeval plaats vindt in een plaats delict. Dat betekent dat de instructeur als eindverantwoordelijke meteen te maken krijgt met Justitie. Dat is een voor de meeste instructeurs totaal onbekende en zware situatie. Tot op heden kon de NOB weinig betekenen voor hen. Als koepel willen we echter juist ook dáár kwalitatief goede ondersteuning bieden. We hebben als bond nu speciale afspraken met een verzekeraar kunnen maken:
 • De NOB-Rechtsbijstandsverzekering biedt óók dekking bij strafzaken
  Dat is bijzonder, want een gewone rechtsbijstandsverzekering beperkt zich tot dekking bij civiele zaken. Voor een sportduikinstructeur is dat niet genoeg. Bij een duikongeval krijgt hij  immers automatisch met het strafrecht te maken. De NOB-instructeur krijgt juridische hulp in Nederland, als het Nederlands recht van toepassing is.
 • Vrije advocaatkeuze
  Hoewel een recente uitspraak van het Europese Hof (november 2013) vrije advocaatkeuze afdwingt bij rechtsbijstandsverzekeraars is dit nog steeds een belangrijke meerwaarde. De gemiddelde advocaat heeft immers weinig verstand van duiken en duikongevallen. Dat kan het lastig maken om jou goed bij te staan. De NOB heeft contacten met een advocaat die zelf duikt en voor wie ‘perslucht’, ‘veiligheidsstop’ en ‘trimmen’ geen onbekend jargon is. Daar kan je gebruik van maken als je wil.
 • Professionele traumaopvang na een duikongeval
  Als NOB-instructeur kan je na het meemaken van een duikongeval (van jezelf of van een leerling) een beroep doen op professionele ondersteuning. Via 024 – 322 9884 bereik je op elk uur van de dag of nacht NIM BMW 24/7. Na een traumatische gebeurtenis zorgt deze organisatie ervoor dat er binnen vier uur een professional ter plekke is. Een goede opvang na een schokkende gebeurtenis is bepalend voor de verwerking ervan.

 • Aantrekkelijk tarief vanwege de omvang van de NOB als collectief
  Er zijn al rechtsbijstandsverzekeringen die ook dekken bij strafzaken, maar hier hangt een fors prijskaartje aan.


 


 

Waar is het allemaal om begonnen?

In de polis staat dat de NOB Rechtsbijstandsverzekering voor instructeurs geen dekking biedt als er een geschil ontstaat tussen twee leden van de NOB. Een NOB-instructeur geeft echter altijd les aan NOB-leden, dus dan is deze verzekering toch zinloos?

Het klopt dat de NOB als bond niet in de positie is om het ene lid te helpen ten kost van het andere lid. De rechtsbijstandsverzekering is echter vooral afgesloten voor het geval dat een instructeur betrokken raakt bij een duikongeval. Zodra de hulpdiensten eraan te pas komen, krijgt de instructeur immers direct te maken met het Ministerie van Justitie. Dat is een vervelende en moeilijke periode, waarin (rechts)bijstand van een jurist die het klappen van de zweep kent veel stress en onduidelijkheid bij de instructeur (en zijn familie en vrienden) kan wegnemen.