Instructeursopleidingen

Als je meer van je hobby wil maken, dan is een instructeursopleiding misschien wel een logisch vervolg op je duikopleidingen. In het overzicht hieronder kun je zien welke instructeursopleidingen je via de NOB kunt volgen, wat de ingangseisen per opleiding zijn en welke bevoegdheden je na het afronden van de opleidingen hebt. Instructeurs kunnen hun kennis up-to-date houden en vergroten door deel te nemen aan één of meerdere workshops die jaarlijks georganiseerd worden. Meer informatie over deze workshops is te vinden bij opleidingen > instructeursopleidingen > workshops. Aanmelden voor een workshop of opleiding kan via de kalender.

Minder instructeursopleidingen in 2017 en 2018
Najaar 2017 komen de vernieuwde duikopleidingen beschikbaar. Vanaf het voorjaar 2017 beginnen we met de bijscholing over de nieuwe opleidingen: we laten elke instructeur ervaren wat de belangrijkste veranderingen zijn. De docenten zijn daarbij inspirator en gastheer / gastvrouw. We hebben bij de NOB veel instructeurs: ongeveer 2.000. Dat is natuurlijk fijn. Dat betekent ook dat de docenten in 2017 en 2018 druk zijn met de bijscholing over de nieuwe duikopleidingen. Het aantal instructeurscursussen kan daardoor wat lager uitvallen dan je gewend bent. 

Instructeursopleidingen en brevetten

 • Stroomschema instructeursopleidingen
 • 1*-Instructeur
 • 2*-instructeur
 • 3*-Instructeur
 • Instructeur Trainer
 • Docent

 

1*-Instructeur

1*-InstructeurDe 1*-instructeur wordt in de Engelse benaming aangeduid als Assistant Instructor. Dit is een internationaal bekende benaming die aansluit bij de bevoegdheden van de 1*-instructeur.

Kerntaken
De NOB 1*-instructeur is een assistent-instructeur. Hij heeft drie kerntaken:
hij begeleidt duikers;
hij verzorgt duikinstructie t/m het 3*-duikerniveau, deels onder directe supervisie van een 2*-instructeur;
hij assisteert bij groepsactiviteiten.
  De opleiding tot 1*-instructeur is gericht op het verwerven van de competenties (combinatie van kennis en vaardigheden) die nodig zijn om onder supervisie van een 2*-instructeur les te kunnen geven aan duikers in opleiding in het theorielokaal en zwembad.

  Bevoegdheden
  Een NOB 1*-instructeur is gekwalificeerd (bevoegd) voor de volgende taken:
  • theorie ten behoeve van de 1*- t/m 3*-duikeropleiding onderwijzen en toetsen;
  • zwembadoefeningen ten behoeve van de 1*-duikeropleiding onderwijzen en toetsen;
  • zwembadoefeningen ten behoeve van de 2*- en 3*-duikeropleiding onderwijzen;

  Als de 1*-instructeur een duiker-in-opleiding begeleidt, gelden de volgende regels:

  • hij leert alleen nieuwe vaardigheden aan in het zwembad;
  • hij oefent vaardigheden in het buitenwater die de 2*-duiker in opleiding al eens met zijn instructeur heeft gedaan;
  • hij voert de oefeningen altijd uit in overleg met de 2*-instructeur / hoofdtrainer;
  • hij mag geen vaardigheden in het buitenwater oefenen met duikers die in opleiding zijn voor het  1*-duikbrevet: duikers die nog niet over een brevet beschikken, moeten in het buitenwater altijd worden begeleid door een 2*-instructeur.

  Let op: er is één uitzondering op deze regel.  Als 1*-instructeur mag je een 1*-duiker-in-opleiding in buitenwater begeleiden tijdens een 'funduik', of in plat Nederlands, simpel onder water rondzwemmen voor het plezier en het opdoen van ervaring.

  De eisen met betrekking tot brevettering en begeleiding hangen dus af van het soort buitenwaterduik. We onderscheiden drie soorten:
  • de instructie/opleidingsduik: hierin wordt een nieuwe vaardigheid aangeleerd. Dit gebeurt altijd door de 2*-instructeur.
  • de verenigingsduik: hieraan nemen alleen duikers mee die beschikken over de vereiste brevet(ten) en ervaring. De 1*-instructeur heeft hier de rol van coördinator.
  • de begeleide duik: tijdens een begeleide duik  kan een 1*-instructeur een duiker in opleiding begeleiden die nog niet over het juiste brevet beschikt, maar al wel over tenminste eenmaal ervaring (met zijn 2*-instructeur). De 1*instructeur is hier begeleider en leidend duiker.

  Ingangsniveau

  Om deel te nemen aan de opleiding tot 1*-instructeur moet men:
  • lid zijn van de NOB;
  • minimaal 18 jaar zijn;
  • minimaal 3*-duiker zijn;
  • beschikken over een geldige medische goedkeuring voor de duiksport.

  Vervolgopleiding
  Een 1*-instructeur kan doorgaan met de opleiding tot 2*-instructeur.