ScubaDoe applicatie

ScubaDoe Snorkelen
De NOB-snorkelopleidingen mogen gegeven worden door NOB instructeurs nadat zij de ScubaDoe-applicatie gevolgd hebben. Zwembadonderwijzers volgen een applicatie Snorkelen voor Gekwalificeerd Kader (SGK) waarmee zij de bevoegdheid krijgen om in hun zwembad zelfstandig NOB-snorkelopleidingen te verzorgen.
1*- en 2*-duikers kunnen de 3*-duiker, instructeur of zwemonderwijzer assisteren (m.u.v. de buitenwaterlessen). Zij kunnen geen taken en/of bevoegdheden van de  instructeur of zwemonderwijzer overnemen. De instructeur of zwemonderwijzer blijft verantwoordelijk.

ScubaDoe Duiken
De NOB-persluchtopleidingen worden verzorgd door NOB-instructeurs die de ScubaDoe-applicatie gevolgd hebben. De 3*-duiker heeft dezelfde bevoegdheden als een 3*-duiker die assisteert bij een 1*-duikeropleiding. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de instructeur.

ScubaDoe Specialisatie Buitenwater
De specialisatie Buitenwater wordt uitsluitend door een NOB-2*-instructeur (of hoger) gegeven. Een kind die deze specialisatie gevolgd heeft, mag daarna alleen duiken met een NOB 2*-instructeur of hoger.

Data ScubaDoe applicatie
Wil je je inschrijven voor een ScubaDoe applicatie, dan kan dit op via cursusadministratie. Inloggen kan op Mijn NOB.