Bestuur

In het bestuur van de NOB hebben de volgende mensen zitting:

Naam

 

Aandachtsgebieden

Herbenoemen

 

 

 

 

Jack de Vries 

 

Voorzitter

2019 herbenoeming
3e termijn

 

 

 

 

Sander Kool

 

Veiligheidscommissie

Duikscholen

Medische commissie

Werkgroep archeologie

2018 herbenoeming
3e termijn

 

 

 

 

Erik van Vessem

 

Verenigingsondersteuning

Communicatie

Consulenten

Sport

2018 herbenoeming
3e termijn

       

Frans van der Veer

 

Opleidingen
- Examencommissie
- Inschalingscommissie

Technisch duiken

Grotduiken

2019 herbenoeming
3e termijn

       
 Bert Vos  

Delta commissie
Duiken met minder validen

2018 herbenoeming
2e termijn