Commissies en werkgroepen

De NOB is en blijft een sportorganisatie die voor een belangrijk deel drijft op de inzet van vele vrijwilligers. Binnen de verschillende werkgroepen en commissies zal blijvend aan de kwaliteit van de onderwatersport worden gewerkt. Onderzoek, testen en andere ervaringen dragen telkens bij aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. De vrijwilligers kunnen daarbij steeds terugvallen op een (vast) professioneel aanspreekpunt op het bondsbureau in Veenendaal.

Per werkgroep en commissie is er naast de professionele ondersteuning ook een consulent aangewezen, zodat NOB-leden gemakkelijk vragen kunnen stellen. Op deze wijze worden de commissies zinvol - als het ware in opdracht van de leden! - aan het werk gezet.

Verenigingsplatform
platform@onderwatersport.org

Aquashot
Frans de Gronckel (voorzitter)
Jan Azier
Miranda Verhagen
Stella Huiskamp
Silvio D'Andolfi
www.aquashot.nl


Onderwaterhockey
Anthony van der Hoest, penningmeester
Patrice Sijffers, secretaris
Wim Fikkert, competitie coördinator
Patrick Kraak, scheidsrechters coördinator
Kees Ruijer, topsport coördinator
Vacature, jeugdcoördinator
Vacature, breedtesport coördinator
Vacature, promotie coördinator  

Vinzwemmen
Inge Scherpenseel (Voorzitter)
Dick Kuin
Peter Blanker (consulent)

Biologische
Werkgroep
Anne Lamers (voorzitter)
Els Verstraete (penningmeester)
Floor Driessen (secretaris)
www.biologischewerkgroep.nl

Commissie Deltagebied
Jan Reijnhoudt (voorzitter)
Joke van Heest (secretaris)
Marianne Verwijmeren (consulent Zeeland)
HES van Schoonhoven
Johan Verkamman
John Maes (vertegenwoordiger Belgische Federatie)
Robert Henry (vertegenwoordiger Belgische Federatie)
Roel van der Mast
Brendan Oonk (staalslakken dossier)


Commissie Grotduiken

José de Veer (consulent)
Jeroen Bijmans 
Frank de Jong

Onafhankelijke klachtencommissie
Vacature (voorzitter)
Twee onafhankelijke inhoudsdeskundigen die per keer variëren

Commissie van Beroep
Frank Brouwer
Maarten Südmeier

Financiële commissie

Paul Al
Gerben van der Meulen
Gertjan Eg 

Medische commissie
William van Dijk (voorzitter)
Victor van Bochove (secretaris)
Arjen van Henten (consulent)
Toine Schuivens
Wim Breeman
Bart Stutterheim
Xavier Vrijdag

Tuchtcommissie voor de Wedstrijdsport
Jelle Wieling
Rob Schipper
John Schox

Veiligheidscommissie
Erik Mooij (voorzitter)
Ron Lemmens (secretaris, consulent)
Albert Bruining
Marco Wijers

Commissie Technisch Duiken
Tino de Rijk (voorzitter, consulent)
JanWillem Bech (consulent)
Rob Bakker
Levi Meulensteen

Commissie Inschalingen
Cor Bron
Dick Meppelink
Monica Jong
Kees Verhoeven

Commissie Duiken met een beperking
Johan Hiddinga (voorzitter)
Peter van Mourik
Jan Groenhof
Marlies Groenhof
Chris Wijnsma

Examencommissie
Ellen Focke
Kees Verhoeven
Marianne Rietveld
Riël Snoep
Jeroen Halbesma

DOSA (DuikOngevallen Statistiek en Analyse)
David Wassing
Wander Bordewijk
Marco Wijers
Paddy Reijnders


Download hier het declaratieformulier voor bestuur- en commissieleden