Medewerkersblog

16

Technisch duiken en Rebreathers - Jan Willem Bech

In 1989 werd mijn aandacht getrokken door een busje waarop stond dat voor een duikclub in Amsterdam leden werden gezocht. Ik had altijd al iets met water gehad en duiken leek me echt het einde.

Nadat ik lid was geworden van Duikteam Amsterdam, beter bekend als DTA, bleek al snel dat duiken mijn lust en leven was. Na het halen van het snorkeldiploma volgenden snel de 1*- en 2*-opleiding. In die tijd was een 3*-duiker nog wel iets aparts. Als je dat wilde halen moest je echt aan de bak. Ik oefende weken lang elke avond met mijn buddy Ivo in de Sloterplas met vrije duiken naar 10 meter en zwemmen met een pop. Die vrije duiken waren een ervaring op zich, je dook een pikdonker gat in waar je geen hand voor ogen zag tot je opeens in de blubber greep. Na die training was je niet snel bang meer in het donker… We sloten de training af met een examen in Maarseveen waar we genummerd met badmuts alle kunstjes nog eens over mochten doen. Wij waren de eerste duikers waar de opstijging met een stijgsnelheidsmeter werd gemeten. Het opstijgen diende exact met 18 m/min plaats te vinden anders kon je direct vertrekken. De resultaten waren op een bord weergegeven met een lijn als ondermarge en een lijn met bovenmarge. Stond jouw nummer buiten die lijnen was het mis. Gelukkig waren Ivo en ik in een keer geslaagd.

Langer en dieper duiken
Vervolgens gingen Ivo en ik ons oriënteren in hoe we langer en dieper konden duiken. Na eerst aan een Dräger Dolphin te hebben gesnuffeld bleek al snel dat dat niet het juiste duiktoestel was. Het moest de Buddy Inspiration worden, daarmee dook je diep en lang. In 1999 hebben we beiden een dergelijke rebreather aangeschaft en zijn we er mee gaan duiken in de Noordzee en in Frankrijk, Italië en Egypte.

Website over technisch duiken
Het technisch duiken interesseerde mij in hoge mate. Ik begon een website over de verschillende systemen en merken rebreathers. Toen ik daaraan begon dacht ik dat er hooguit dertig verschillende typen of modellen waren. Al gauw bleken dat er meer dan driehonderd te zijn. Door de website in het Engels te publiceren kreeg ik als snel lezers uit de gehele wereld en ontving ik dagelijks email met vele vragen.

Nu, na 16 jaar, is de website uitgegroeid tot een centraal punt met informatie over de verschillende systemen en wordt de informatie gebruikt door studenten, duikscholen en fabrikanten. Ooit is mij gevraagd of ik de website wilde inrichten voor het posten van berichten. Omdat je als moderator dagelijks hiermee bezig bent, heb ik daar niet voor gekozen. Rebreatherworld heeft de afgelopen jaren deze rol vervuld.

Van je hobby (deels) je werk maken
Door mijn beroep als veiligheidskundige te combineren met mijn hobby heb ik interessante trajecten doorlopen o.a. bij TNO voor het detecteren van drugsrunners onderwater. Mijn scriptie over de risico’s bij het gebruik van zuurstof onder hoge druk waren zeer interessante onderwerpen tijdens mijn studie.

Verdere ontwikkeling technisch duiken binnen NOB
Als lid van de commissie technisch duiken zijn we in 2014 weer begonnen met verschillende nieuwe initiatieven. Het technisch duiken binnen de NOB kan verder worden ontwikkeld en daar draag ik graag mijn steentje aan bij!

Jan Willem Bech
http://www.therebreathersite.nl

mail facebook

 

Medewerkersblog

Als NOB-medewerkers zijn wij veel in het land en ontmoeten we gedreven duikers, bestuurders, instructeurs en andere belanghebbenden. De één heeft veel contact met gemeentes en provincies over het behoud en de verbetering van duikwater in Nederland, de ander is veel in gesprek met bestuurders van clubs en de volgende heeft vaak telefonisch contact met leden over bijvoorbeeld de ledenadministratie. Omdat er zoveel gebeurt, geven wij je in deze blogs graag een inkijkje in onze persoonlijke beleving. Wat houdt ons op dit moment bezig?

Deze blogs worden op persoonlijke titel geschreven, de inhoud van deze blogs is dus niet direct een vaststaand standpunt van de NOB.