Medewerkersblog

12

Medische kennis verspreiden - Victor van Bochove

Naast mijn werk als arts en duikerarts ben ik aan de NOB verbonden als secretaris van de medische commissie (MC). Praktisch houdt dat in dat ik de vergaderingen plan, onderwerpen agendeer en de notulen opmaak. Ook onderhoud ik het contact met het bondsbureau, andere commissies en de NELOS (Belgische equivalent van de NOB).

 

De medische commissie

Op dit moment bestaat de MC uit acht leden van verschillende disciplines met één gezamenlijke achtergrond: duiken. Algemeen gezegd houdt de medische commissie zich bezig met alle medische zaken die binnen de NOB spelen. Zo bekijken wij bijvoorbeeld het (nieuwe) cursusmateriaal op medische inhoud en waren wij betrokken bij de discussie rondom het uitvoeren van de diepte stop. Ook is de MC betrokken bij het ontwikkelen van richtlijnen, zoals de richtlijn ‘duiken met diabetes’, en beantwoordt de MC vragen vanuit individuen en/of verenigingen over uiteenlopende onderwerpen.

 

Kennis verspreiden

Naast vergaderen vindt de MC het ook belangrijk dat kennis wordt verspreid onder de duikers. Hieruit zijn twee grote activiteiten ontstaan de afgelopen jaren: het duikmedisch weekend en het duikmedisch symposium. Tijdens het duikmedisch weekend wordt de medische achtergrond van duiken verder uitgediept en worden er vragen beantwoord van deelnemers. Uiteraard wordt er ook gedoken met z’n allen. Het eerstvolgende duikmedisch weekend vindt plaats in het weekend van 16 t/m 18 mei in Zeeland.

 

Samenwerking

Samenwerking met andere commissie en organisaties is van groot belang, zowel binnen als buiten de NOB. Zo zijn we afgelopen jaren bijvoorbeeld samenwerkingen aangegaan met diverse commissies binnen de NOB, maar ook met de NVD, de VSG, SCAS en de MC van de NELOS. Met name met de NVD en de sportartsen (SCAS) is een intensieve samenwerking ontstaan om een accreditatiesysteem op te zetten voor sportduikerartsen om op die manier een goede en veilige duikkeuring te kunnen garanderen voor alle duikers. Dit heeft geresulteerd in een lijst met goed opgeleide duikerartsen, te vinden op www.duikgeneeskunde.nl. Op dit soort resultaten ben ik trots, daarom zet ik mij nog altijd met veel passie in voor de medische commissie!

mail facebook

 

Medewerkersblog

Als NOB-medewerkers zijn wij veel in het land en ontmoeten we gedreven duikers, bestuurders, instructeurs en andere belanghebbenden. De één heeft veel contact met gemeentes en provincies over het behoud en de verbetering van duikwater in Nederland, de ander is veel in gesprek met bestuurders van clubs en de volgende heeft vaak telefonisch contact met leden over bijvoorbeeld de ledenadministratie. Omdat er zoveel gebeurt, geven wij je in deze blogs graag een inkijkje in onze persoonlijke beleving. Wat houdt ons op dit moment bezig?

Deze blogs worden op persoonlijke titel geschreven, de inhoud van deze blogs is dus niet direct een vaststaand standpunt van de NOB.