Medewerkersblog

27

Duiken en veiligheid - Sander Kool

In mijn leven heb ik twee grote interesses: duiken en veiligheid. Deze interesses komen samen bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), waar ik al jaren vrijwilliger ben. In deze blog vertel ik over mijn werkzaamheden voor de NOB en geef ik aan waar, volgens mij, op het gebied van veiligheid de komende jaren de focus moet liggen.

Aandachtsgebied
Sinds 1999 ben ik lid van de NOB. In 2003 heb ik de 2*-instructeursopleiding afgerond en sinds 2010 ben ik als vrijwilliger actief in rol van ARBO-consulent en toehoorder bij de Veiligheidscommissie (VC). Sinds 2012 ben ik actief als bestuurslid. Focus van mijn bijdrage aan de NOB ligt, zoals is te voorspellen, op het aandachtsgebied veiligheid. Een interessant onderwerp want iedereen heeft ervaring met veiligheid en heeft hier een mening over. Iedereen heeft weleens een onveilige situatie meegemaakt. En iedereen voert of hij het wil of niet voor iedere duik een TRA, check de stek of on-the-spot-RI&E uit. Boeiende maar zeer uitgebreide materie. Een focus is dus gewenst. Maar waar moet deze focus liggen?

Focus op organisatie en gedrag
Bij het veilig sportduiken zijn drie zaken van belang: techniek, organisatie en gedrag. Dat geldt niet alleen voor de inventarisatie en evaluatie van de risico’s bij het duiken maar ook voor de beheersing van deze risico’s. Elke maatregel die wordt genomen om de risico’s te beheersen, heeft immers verschillende aspecten. Zo lijkt het aanschaffen van een nieuwe uitrusting in eerste instantie een technische aangelegenheid. Het is ook belangrijk dat aandacht wordt besteed aan gedrag (hoe ga ik met mijn nieuwe apparatuur om?) en organisatie (welke organisatorische aspecten brengt het nieuwe materiaal met zich mee?).  De afgelopen decennia is de techniek rondom het duiken verfijnd. Uiteraard kan techniek altijd beter maar op het gebied van organisatie en gedrag ligt nog echt onontgonnen terrein. Noem bijvoorbeeld het verder uitwerken van de online RI&E (de sportduikrisicograaf), het aanhaken van de NOB bij de diverse gremia aangaande wet- en regelgeving voor de duiker en het verbeteren van ‘situational awareness’ bij sportduiker aangaande noodprocedures, ongevallen en bijna-ongevallen. Denk hierbij aan bekende gevallen waarbij duikers werden vermist die achteraf gewoon thuis aan de koffie bleken te zitten. Kortom, focus op organisatie en gedrag.

Goed nieuws
Er is goed nieuws. De eerste stappen voor de focus op organisatie en gedrag zijn gezet. Deze eerste schreden zijn bijvoorbeeld de noodplannen voor diverse duikplaatsen opgesteld door de VC, de workshop ‘sportief besturen’, de HISWA Vereniging heeft een keuringssysteem ontwikkeld voor controle van een passende kraan en op een cilinder en ‘last but not least’ is het thema tijdens het komende symposium over duikveiligheid het onderwerp ‘gedrag’ geworden.

Samengevat: (duik)veiligheid is boeiende maar zeer uitgebreide materie waarbij een focus is gewenst. En die focus ligt de komende jaren op organisatie en gedrag.

Sander Kool

Tip: Volg Sander op Instagram en Twitter!

 

 

mail facebook

 

Medewerkersblog

Als NOB-medewerkers zijn wij veel in het land en ontmoeten we gedreven duikers, bestuurders, instructeurs en andere belanghebbenden. De één heeft veel contact met gemeentes en provincies over het behoud en de verbetering van duikwater in Nederland, de ander is veel in gesprek met bestuurders van clubs en de volgende heeft vaak telefonisch contact met leden over bijvoorbeeld de ledenadministratie. Omdat er zoveel gebeurt, geven wij je in deze blogs graag een inkijkje in onze persoonlijke beleving. Wat houdt ons op dit moment bezig?

Deze blogs worden op persoonlijke titel geschreven, de inhoud van deze blogs is dus niet direct een vaststaand standpunt van de NOB.