Medewerkersblog

04

Financiën – Jacqueline Dankloff

De ledenraad is weer in aantocht. Tijdens de vorige ledenraad ben ik formeel tot bestuurslid van de NOB verkozen en inmiddels dus bijna een jaar bestuurslid met aandachtspunt financiën.

Financiën NOB
In de aanloop naar de ledenraad is het weer tijd voor de afsluiting van het jaar 2013, de realisatie van 2014 en de begroting voor 2015. Door wijziging van het administratief systeem vergt het wat extra inspanningen om alle kosten en baten op de juiste posten te kunnen boeken, zodat een goede vergelijking met afgelopen jaren, en inzicht in begrote kosten en gerealiseerde kosten mogelijk te maken. Ook dit jaar heeft het bondsbureau de financiële administratie goed op orde. Speciale dank hiervoor aan Mariya Smarus die voor de NOB de boekhouding voert.

Gelukkig kijkt ook de financiële commissie goed mee en uiteraard is er ook nog de accountant die ons allemaal nog een keer controleert. Het ziet er allemaal goed uit.

Ondanks wederom een terugloop in ledenaantal sluiten we 2013 gelukkig met een positief resultaat af en zijn we in staat om de begroting voor 2015 sluitend te krijgen. Dat valt nog niet mee met de flink teruglopende subsidiegelden en de te verwachten verdere terugloop in ledenaantal.

Overige activiteiten: herziening opleidingen, staalslakken, WK, instructeurslicentie
De afgelopen maanden zijn we als bestuur met een flink aantal onderwerpen bezig geweest. Denk daarbij aan de herziening van de opleidingen en alles wat daarbij komt kijken, het protest tegen het storten van staalslakken op en nabij diverse duikstekken in de Oosterschelde, het WK onderwaterfotografie 2015 en de invoering van de instructeurlicentie. Dit laatste onderwerp zal de gemoederen van instructeurs best wel bezig houden. Maar wij zijn ervan overtuigd dat deze licentie de kwaliteit van instructeurs verder kan verbeteren en vele voordelen biedt. Er wordt behoorlijk wat extra's geleverd voor deze belangrijke groep waaronder o.a. online updates, zodat iedere instructeur op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen, diverse gratis workshops en de rechtsbijstandsverzekering inclusief ondersteuning bij strafzaken. Daarnaast wordt het voor een instructeur mogelijk om binnen de eigen vereniging toezichthouders voor het  zwembad op te leiden. Al met al een heel mooi samengesteld pakket waar elke vereniging en elke instructeur zijn voordeel mee kan doen.

Opening duiklocatie Polredijk
Op 17 mei is de duikstek "Polredijk" aan het Veerse Meer heropend. Namens de NOB mocht ik samen met gedeputeerde van de Provincie Zeeland Carla Schönknecht en wethouder van de gemeente Veere René Molenaar deze openingshandeling verrichten. Beiden hebben met heel veel interesse het informatiebord bestudeerd en gaven aan dat ze zich soms niet konden voorstellen dat het onderwater zo bijzonder kon zijn. De NOB heeft hen een introduik aangeboden en deze kans werd door hen met beide handen aangegrepen. Deze proefduik zal op korte termijn gaan plaatsvinden. Zelf heb ik die dag ook gebruik gemaakt van de nieuwe faciliteiten en nog een duikje gemaakt. Altijd leuk om de resultaten van de inspanningen van de NOB zelf ook te mogen ondervinden. Weer een mooie duikstek met prima duiktrap!

mail facebook

 

Medewerkersblog

Als NOB-medewerkers zijn wij veel in het land en ontmoeten we gedreven duikers, bestuurders, instructeurs en andere belanghebbenden. De één heeft veel contact met gemeentes en provincies over het behoud en de verbetering van duikwater in Nederland, de ander is veel in gesprek met bestuurders van clubs en de volgende heeft vaak telefonisch contact met leden over bijvoorbeeld de ledenadministratie. Omdat er zoveel gebeurt, geven wij je in deze blogs graag een inkijkje in onze persoonlijke beleving. Wat houdt ons op dit moment bezig?

Deze blogs worden op persoonlijke titel geschreven, de inhoud van deze blogs is dus niet direct een vaststaand standpunt van de NOB.