Medewerkersblog

03

Opleidingen, Zeeland & WK Onderwaterfotografie – Desmond van Santen

In 2004 kwam ik als beleidsmedewerker bij de NOB werken. Ik kon meteen aan de slag met de grootschalige vernieuwing van de NOB opleidingen. Een groep vrijwilligers schreef de inhoud en op het bondsbureau maakten we er één geheel van en verzorgden we de productie van het lesmateriaal. Ik hield me toen vooral bezig met de productie en selectie van de talloze foto’s en onderhield het contact met de vormgever en de drukkerij. Inmiddels zijn er 13 nieuwe boeken op die manier gepubliceerd.

 

Stevig netwerk

Waar ik ook meteen mee aan de slag kon, was een project in Zeeland waarbij elf informatieborden geproduceerd en bij duikplaatsen geplaatst moesten worden. Dat lijkt niet zo spannend, maar deze elf borden staan in vijf verschillende gemeenten, meestal op de dijk waar het waterschap zeggenschap heeft én waar de locaties door verschillende instanties beheerd worden. Dat leverde een wirwar van geregel en toestemmingen op om de borden te kunnen plaatsen. Ze staan er nog steeds.

 

Dit relatief eenvoudige project leverde een goede basis van ons huidige Zeeuwse netwerk op, waarmee we de ambitie om de kwaliteit van duiken in Zeeland te verbeteren, waar maken.

 

Voldoende duikwater

Samen met de vrijwilligers van de commissie Zeeland werk ik continue aan die verbetering. Mijn rol  is vooral coördinerend, zorgen dat alle lijntjes aan elkaar worden geknoopt en dat de belangen van onze leden voorop staan. We kijken daarbij naar de kansen en bedreigingen. Bedreigingen zijn er genoeg en daarvoor zijn we waakzaam. Recent hebben we veel tijd geïnvesteerd in de Natura 2000 besprekingen. Het resultaat is dat sportduikers de dijken kunnen blijven betreden om de waterkant te bereiken. Hadden we daar niet bijgezeten dan had dat zo maar anders kunnen zijn en zouden enkele Zeeuwse duikplaatsen niet meer vanaf de kant bereikbaar zijn. Dat is de kracht van onze organisatie, het stevige netwerk en de combinatie van deskundige vrijwilligers en professionals. Er is geen enkele andere duikorganisatie die dat kan.

 

Vanaf dit jaar gebruiken we de in Zeeland opgedane expertise ook bij ander Nederlands duikwater. We kijken dus niet alleen meer naar Zeeland!

 

#duikweek

Ik bezoek regelmatig verenigingen in heel het land. Elke keer komt het werven van nieuwe leden aan bod. Veel verenigingen worstelen daarmee en vragen zich af hoe ze de meeste kans maken om nieuwe leden binnen te halen en blijvend te binden. Ik reik ze dan drie suggesties aan: gebruik sociale media, bedenk eenvoudige en ludieke ledenwervingsacties en zorg dat je zichtbaar bent.

 

Met een Facebook-pagina van de vereniging bereik je het merendeel van je leden. Elk lid heeft weer een hele vriendengroep om zich heen. Vraag je leden een belangrijke of heel leuke verenigingsactiviteit op Facebook te delen. Zo bereik je al snel een grote groep potentiële nieuwe duikers. En het kost je alleen maar een beetje tijd.

 

Zichtbaar blijf je door regelmatig in de lokale media te staan. Er zijn voldoende activiteiten die interessant zijn voor de media. Organiseer bijvoorbeeld een presentatie over het lokale onderwaterleven en nodig de verslaggever van de lokale krant ook uit. 

 

Volgend jaar organiseert de NOB overigens het wereldkampioenschap onderwaterfotografie in Zeeland. In de week van het kampioenschap willen we door heel Nederland mensen kennis laten maken met de duiksport. Zoek je nieuwe leden? Haak dan vooral aan bij deze #duikweek!

mail facebook

 

Medewerkersblog

Als NOB-medewerkers zijn wij veel in het land en ontmoeten we gedreven duikers, bestuurders, instructeurs en andere belanghebbenden. De één heeft veel contact met gemeentes en provincies over het behoud en de verbetering van duikwater in Nederland, de ander is veel in gesprek met bestuurders van clubs en de volgende heeft vaak telefonisch contact met leden over bijvoorbeeld de ledenadministratie. Omdat er zoveel gebeurt, geven wij je in deze blogs graag een inkijkje in onze persoonlijke beleving. Wat houdt ons op dit moment bezig?

Deze blogs worden op persoonlijke titel geschreven, de inhoud van deze blogs is dus niet direct een vaststaand standpunt van de NOB.