Is onze vereniging..

.. een fijne, sportieve omgeving voor onze leden? Komen zij met plezier naar zwembadtrainingen en clubduiken toe? Weten de (nieuwe) leden eigenlijk welke normen en waarden binnen onze vereniging gelden? Spreken we elkaar op aan op gewenst én ongewenst gedrag? En doen we dat op een respectvolle en positieve manier?

Wellicht zetten deze vragen je aan het denken over jullie vereniging, onderlinge afspraken en je rol als bestuurslid. Deze pagina helpt je verder om je vereniging DuikSportief te maken!

 


 

Voorkomen is beter dan genezen

Bij iedere club gebeurt wel eens iets dat niet binnen de normen en waarden van je vereniging past. Denk bijvoorbeeld aan pesten of het buitensluiten van andere leden, maar ook aan grappen over vrouwen, homo’s, lesbiennes of andere culturen. Daarnaast kan een situatie ontstaan waarin een (jeugd)lid zich in of buiten het water seksueel geïntimideerd voelt.

Is grensoverschrijdend gedrag binnen jullie vereniging bespreekbaar? Hoe kun je de hierboven geschetste situaties voorkomen? En weet je wat je moet doen als zich onverhoopt wél zo’n situatie ontstaat?

 


 

Hulp nodig?

Heeft zich een incident voorgedaan binnen je vereniging en ben je op zoek naar hulp of advies? Dan kun je terecht bij Riana Wassing, de vertrouwenscontactpersoon binnen de NOB. Zij zal je zo nodig doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

NOC*NSF is voor dit soort zaken ook altijd bereikbaar via het Vertrouwenspunt Sport. Hier kun je – buiten de NOB om – terecht voor vragen, advies en/of een melding van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan eventueel anoniem.

Het Vertrouwenspunt Sport is te bereiken op 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

(Uitsluitend!) Via WhatsApp is het Vertrouwenspunt Sport bereikbaar op nummer 06-53646928.


 

Hoe zouden jullie onderstaande vragen beantwoorden?

Get Adobe Flash player Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.