Inspirerende initiatieven van verenigingen en duikscholen

Ingaven voor juli 2016

19

Afzinkproject creëert ‘boost’ rond OSV Hippocampus

Iets unieks voor je leden doen en daarmee ook nog met een paginagroot artikel in de krant verschijnen; dat is een combinatie waar veel duikverenigingen en duikscholen van dromen! OSV Hippocampus uit Arnhem besloot de stoute schoenen aan te trekken en zonk – na een intensief voorbereidingstraject - op 28 mei jl. een zeven meter lange boot af in plas Slijk-Ewijk bij Valburg.

[Lees verder...]

 

Waarom opnieuw 't wiel uitvinden..

... als andere verenigingen en duikscholen voor hetzelfde doel een succesvolle actie hebben bedacht? Met die vraag in het achterhoofd is deze rubriek opgestart! Er ontstaan zó veel mooie initiatieven in 't land, dat het zonde zou zijn als de ervaringen die opgedaan zijn niet gedeeld zouden worden. Doe er je voordeel mee!

 

Ook een inspirerend initiatief?

Dat horen we uiteraard graag! Stuur een e-mail naar Anne Schulze, dan nemen we zo gauw mogelijk contact met je op om deze rubriek van een nieuw inspirerend voorbeeld te voorzien.