Inspirerende initiatieven van verenigingen en duikscholen

07

Duikschool en -vereniging slaan handen ineen

Duikclubs: Duikschool Maas uit Herten en duikvereniging Aqua Duiktechniek uit Weert
Initiatief: Duikvereniging benut duikschool als opleider

In een tijd waarin veel sportverenigingen - en dus ook duikverenigingen! - te maken hebben met een dalend ledenaantal, is een verhaal over een creatieve en positief uitgepakte constructie zeer welkom. Ook Duikvereniging Aqua Duiktechniek Weert heeft namelijk te kampen gehad met een teruglopend ledenaantal, en wilde het tij graag keren. “Als voorzitter heb ik daarom in 2011 de stoute schoenen aangetrokken en ben een duikschool opgestart”, zo vertelt Joris Maas. Om mogelijke belangenverstrengeling tegen te gaan heeft Maas het voorzitterschap van Aqua Duiktechniek neergelegd en is algemeen lid geworden. Daarnaast werd hij eigenaar van de eenmanszaak Duikschool Maas.

Drie doelgroepen
Dit lijkt een concurrerende actie, maar niets is minder waar. “In samenwerking met Aqua Duiktechniek ben ik me vanuit de duikschool op drie doelgroepen gaan richten: 1) bestaande en tevens gebrevetteerde leden, 2) nieuwe leden die een brevet willen halen bij de duikschool en lid willen worden van de vereniging en 3) nieuwe leden die een brevet willen halen maar verder geen verplichtingen willen richting de vereniging.” Op die manier kan Maas (beginnende) duikers opleidingen op maat bieden, iets dat qua planning voor de vereniging soms lastig is. De duikers die vervolgens ook behoefte hebben aan een vereniging en de (duik)activiteiten die daar georganiseerd worden, kunnen bij Aqua Duiktechniek terecht. 

Introduik met korting
Om aan nieuwe leden en klanten te komen is Duikschool Maas met een andere commerciële partij gaan samenwerken: per e-mail is een introduik met korting bij Duikschool Maas onder de aandacht gebracht. Deze actie leverde Duikschool Maas zestig introducties op. Zeven daarvan hebben hun brevet gehaald en zijn tevens lid geworden van Aqua Duiktechniek. 

Duikmateriaal
Voor een beginnend duiker kan de aanschaf van duikmateriaal echter een drempel zijn. Ook hiervoor heeft Maas wat bedacht: er zijn namelijk afspraken gemaakt met een plaatselijke duikwinkel waar cursisten tegen betaling van 150 euro voor de duur van de opleiding een volledige uitrusting meekrijgen. Cursisten krijgen dit geld terug als ze de uitrusting na het behalen van het brevet willen kopen. “Dit is niet alleen voor duikers, maar ook voor de duikschool en duikvereniging voordelig: zij hoeven zelf geen materiaal aan te schaffen en te beheren”, vertelt Maas. “Bovendien heeft de duikwinkel met deze constructie een vorm van klantenbinding. De reacties van cursisten zijn zeer positief, omdat zij op een vertrouwde en laagdrempelige wijze de duiksport kunnen verkennen.”

Laten zien waar je goed in bent
Kortom:  loopt jullie ledental terug en heb je behoefte aan uitbreiding of bijvoorbeeld het mobiliseren van de wat ‘passievere’ leden? Denk dan eens aan de samenwerking tussen een duikschool en een vereniging! Samenwerking en complementair zijn aan elkaar levert allerlei voordelen op. “Je bent flexibeler voor je leden en klanten, waardoor je vraag- en klantgericht kunt werken”, licht Maas toe. “Daarnaast heb je voor zowel bestaande als nieuwe leden variatie in je aanbod: dit vergroot je onderscheidend vermogen ten opzichte van andere aanbieders. Bovendien kun je gebruikmaken van de inzet van leden, inclusief hun kennis en vaardigheden. Ook ervaar ik een hogere mate van betrokkenheid van de leden en het bestuur. En tot slot: zowel de duikvereniging als de duikschool kunnen laten zien waar ze écht goed in zijn!”

Voor meer informatie over deze samenwerkingsconstructie: info@duikschoolmaas.nl
Voor meer informatie over Duikschool Maas: www.duikschoolmaas.nl
Voor meer informatie over Aqua Duiktechniek: www.aquaduiktechniek.nl


Joris Maas, de initiatiefnemer van deze samenwerkingsconstructie

mail facebook

Post Rating

Reacties

vrijdag 8 maart 2013 13:45
Joris,

Complimenten wat een goed initiatief, verdient navolging. Bij ons in IJsselstein proberen we het ook maar daar ziet het bestuur van de duikvereniging OSV de KIkvors, de duikschool Polar Bear Duikschool en de duikwinkel, www.duikershop.nl nog steeds als concurrentie en is bang voor strijdige commerciële belangen. Kan je me laten weten hoe jij dat hebt opgelost aub.
maandag 11 maart 2013 15:16
Beste John,
Bedankt voor je reactie. Ik denk dat meerdere verenigingen met dezelfde situatie te kampen hebben vandaar mij reactie openbaar.
Ik begrijp de (koudwater-)vrees.
Enkele zaken (oplossingen) die m.i. belangrijk zijn om te delen met elkaar:
- De duikschool in mijn situatie heeft geen leden. Hierdoor snoep ik geen leden af van de vereniging. De duikvereniging daarentegen leidt zelf geen leden op. We hebben elkaar nu nodig. De duikschool verkoopt geen duikmateriaal, dat doet de duikwinkel. De duikwinkel doet niet opleiden.
- De insteek is werken naar een duurzame samenwerking. Dit vraagt openstaan voor anderen en kritisch luisteren wat men wil en kan en vooral na te gaan waar ieders pijn/angst zit. Vervolgens samen gaan denken aan de meest wenselijke situatie en dan naar de werkelijkheid toewerken met voldoende tijd om naar elkaar te groeien..
- De duikwinkeleigenaar is lid geworden van de vereniging als bijzonder lid. Ook de duikschoolhouder is lid van de vereniging. Hierdoor wordt de drempel lager en kan open met elkaar gecommuniceerd worden op informele momenten (activiteiten vanuit de vereniging). Er is samen gezocht naar de maakbaarheid in onderling vertrouwen, met gemeenschappelijk doel : toename van duikers bij de vereniging en nieuwe duikers optimaal bedienen zonder de eigen identeit van de vereniging kwijt te raken.
Oplossing : start als pilot van 3 maanden en dan evalueren. Je kan immers altijd nog stoppen...
- Potentiële leden vinden de aanschaf van duikmateriaal vaak een behoorlijke drempel en willen tegelijkertijd niet afhankelijk zijn van de (vrijwillige) bereidheid van collega's. Een huurconstruct (zie website www.k-dive.nl) is dan inzichtelijk en maakt het voor nieuwe leden makkelijk om de eerste stap te zetten tegen geen commerciëel tarief maar een kostendekkend tarief speciaal voor jullie leden. Zorg voor herkenbaarheid van elkaar (bv. logo's op elkaars website en papieren).
De winst voor de duikwinkel is een tevreden klant die terugkomt en voor jou kiest.
- Ben open over de kosten richting bestuur en geef aan dat de duikschool geen financiëel belang heeft (of provisie krijgt)door bemiddeling tussen nieuw lid en winkel. Tevens laat je zien dat je tijd en middelen inzet om er samen wat van te maken. Je wilt als duikschool natuurlijk wel kostendekkend zijn en je bescheiden winst zit bij vervolgbrevetten en specialisaties.
Je hoopt dat deze nieuwe leden bij jou de intro en cursus komen volgen maar verplicht hen tot niets.
Tip: Probeer vooral een duikschool te zoeken die ook volgens NOB doet opleiden zodat in de vroege fase zo min mogelijk onduidelijk is omtrent werkwijze en verwachtingen. Later kan er meer diversiteit ingebracht worden.
Kortom Keep It Simpel (KIS).
Veel succes en je bent altijd welkom om eens met mij en/of een bestuurslid van de vereniging te komen praten.
Groeten,
Joris Maas

Plaats reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:


 

Waarom opnieuw 't wiel uitvinden..

... als andere verenigingen en duikscholen voor hetzelfde doel een succesvolle actie hebben bedacht? Met die vraag in het achterhoofd is deze rubriek opgestart! Er ontstaan zó veel mooie initiatieven in 't land, dat het zonde zou zijn als de ervaringen die opgedaan zijn niet gedeeld zouden worden. Doe er je voordeel mee!

 

Ook een inspirerend initiatief?

Dat horen we uiteraard graag! Stuur een e-mail naar Anne Schulze, dan nemen we zo gauw mogelijk contact met je op om deze rubriek van een nieuw inspirerend voorbeeld te voorzien.