Inspirerende initiatieven van verenigingen en duikscholen

28

RBT ’98 werkt actief aan sfeer en omgangsvormen

Vereniging: RBT ’98 uit Tilburg
Initiatief: deze onderwatersportgroep is actief bezig met het thema ‘DuikSportief’ en speelt o.a. het online spel ‘Sportief Besturen’.


Als vereniging wil je een fijne, sportieve omgeving voor je leden zijn. Een plek waar ze met plezier naar toe komen. Maar weten de (nieuwe) leden, instructeurs en andere vrijwilligers eigenlijk welke normen en waarden binnen de vereniging gelden? Spreken jullie elkaar op aan op gewenst én ongewenst gedrag? En doen jullie dat op een respectvolle en positieve manier? Binnen het bestuur van onderwatersportgroep RBT ’98 uit Tilburg wordt hier actief over nagedacht.

S.O.S.
Bij RBT ’98 worden verschillende sporten beoefend; de leden doen aan snorkelen, vinzwemmen én onderwaterhockey. Dat zorgt voor een dynamische omgeving, waarin plezier én competitie centraal staan. “Onze bestuursleden en instructeurs volgen daarom
cursussen en opleidingen bij sportkoepel NOC*NSF”, vertelt voorzitter Sven Harteveld. “Daarin is onder andere aandacht voor coachen op sociaal gedrag en voor de weerbaarheid van trainers, coaches en scheidsrechters. Ook het bestuur heeft een cursus gevolgd. Tijdens die cursus hebben we als grap de afkorting S.O.S. verzonnen: Sportief Onderwater Sporten.”

Online spel en workshop
Het bestuur van RBT ’98 wil graag actief aan de gang met de besproken thematiek. “We gaan dit jaar meedoen aan de workshop Sportief Besturen die de NOB gratis aanbiedt. Daarin staat de sfeer en cultuur binnen je vereniging en de omgang tussen leden centraal”, vertelt Sven. “Daarnaast spelen we sinds maart het online spel Sportief Besturen. Het gehele bestuur van RBT '98 doet eraan mee: een ScubaDoe-snorkelinstructrice, een onderwaterhockey- en vinzwemtrainer, een jeugdcoördinator en ikzelf als voorzitter.”

Teambuilding
Tijdens het spel krijg je dilemma’s voorgelegd waar je individueel op kunt reageren. Zulke situaties gaan bijvoorbeeld over vrijwilligers die het laten afweten, ongewenst gedrag van leden, kritiek op instructeurs, een plotselinge ledendaling of een discussie over een bestuursbesluit. “Het spel is interessant”, vindt Sven. “De meeste situaties zijn herkenbaar, maar soms zijn het ook zaken waar je niet aan denkt of waarvan je denkt ‘dat gebeurt bij ons nooit’.” Met elkaar over dit soort dilemma’s sparren ziet het bestuur als een vorm van teambuilding. “Door de vragen kom je goed te weten waarover je als bestuur hetzelfde denkt en waar juist aandacht- of discussiepunten zitten. Daar moet je dan toch met elkaar over nadenken. Het gevolg hiervan is dat je buiten je eigen kaders denkt, beleid aanpast en transparanter gaat werken.”

Certificaten
Als beloning voor hun deelname aan het spel hebben de bestuursleden van RBT ‘98 al een aantal certificaten ontvangen. “Na zes weken kregen we het zilveren certificaat en na tien dilemma’s te hebben gespeeld ontvingen we het gouden certificaat. Ook hebben we een rapportage ontvangen over ons verenigingsbestuur, inclusief een analyse van onze reacties op de dilemma’s. Dat is voor ons boeiende informatie!”

Eenduidig beleid
Sven zou andere duikverenigingen zeker aanraden om het spel ook te spelen. “Zaken waar je normaal gesproken pas aan denkt als het speelt en waarover je praat als het daadwerkelijk gebeurt kun je hiermee beter en bewuster aanpakken. Door het spel krijg je met elkaar eerder duidelijk hoe je met bepaalde zaken wil omgaan. Het gevolg is een eenduidig beleid dat ondersteund wordt door alle bestuursleden, en dat lijkt me voor iedere vereniging erg waardevol.”

Voor meer informatie over het spel Sportief Besturen: www.sportiefbesturen.nl
Voor meer informatie over DuikSportief en de workshop Sportief Besturen:
www.duiksportief.nl
Voor meer informatie over RBT ’98:
www.rbt98.nl of onderwatersport@rbt98.nl

mail facebook

Post Rating

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Plaats reactie

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:


 

Waarom opnieuw 't wiel uitvinden..

... als andere verenigingen en duikscholen voor hetzelfde doel een succesvolle actie hebben bedacht? Met die vraag in het achterhoofd is deze rubriek opgestart! Er ontstaan zó veel mooie initiatieven in 't land, dat het zonde zou zijn als de ervaringen die opgedaan zijn niet gedeeld zouden worden. Doe er je voordeel mee!

 

Ook een inspirerend initiatief?

Dat horen we uiteraard graag! Stuur een e-mail naar Anne Schulze, dan nemen we zo gauw mogelijk contact met je op om deze rubriek van een nieuw inspirerend voorbeeld te voorzien.