Ledenraad 2017

Het bondsbestuur nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Ledenraadsvergadering op zaterdag 24 juni 2017
Hotel en congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, 6816 VD Arnhem

 

Aanmelden verenigingsafgevaardigden: 10.00 uur
Aanvang van de vergadering: 10.30 uur

Aanmelden voor deze vergadering is verplicht!
Aanmelden kan tot uiterlijk 17 juni  2017

 

Uitnodiging en agenda
Bijlage: Notulen Ledenraad 1 18-06-2016
Bijlage: Notulen Ledenraad 2 18-06-2016
Bijlage jaarverslag 2016 jaarplan 2018
Bijlage advies Financiële Commissie
Bijlage contributiebesluit 2018
Toelichting op de jaarcijfers
Bijlage Accountants verklaring
Bijlage ingekomen stuk dhr. B. Raadsen
Machtiging