Meten is weten!

.. zo luidt het bekende motto. Als je onderzoek doet krijg je een beter beeld van situaties, wensen en behoeften, waardoor je je producten en diensten vervolgens gerichter kunt aanbieden.

Verenigingsmonitor
Dit geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor de NOB. Daarom nodigen we de bestuursleden van alle duikverenigingen en duikscholen die bij ons zijn aangesloten eens in de drie jaar uit om deel te nemen aan onze verenigingsmonitor. Hierin worden vragen gesteld over o.a. leden, vrijwilligers, accommodaties, beleid en samenwerking. 

Belangrijkste conclusies
In de documenten die je via het blokje hiernaast kunt downloaden zijn de belangrijkste resultaten van de Verenigingsmonitor 2012 en 2015 te vinden. We hopen dat verenigingen hier hun voordeel mee doen, naast dat het beantwoorden van de vragen wellicht al voor wat eye-openers heeft gezorgd. Met de resultaten van de verenigingsmonitor bekijkt de NOB hoe verenigingen en duikscholen specifieker ondersteund kunnen worden. Daarnaast doen we indien nodig verdiepend onderzoek naar de (door)ontwikkeling van bepaalde diensten en producten.


 

Meer informatie?

Wil je meer weten over de (resultaten van) de verenigingsmonitor 2012 of 2015? Neem dan contact op via anne.schulze@onderwatersport.org of 0318-559347.